HR plus карт
Танай байгууллага нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэр их сайн дурын ажил зохион байгуулдаг вэ?
Байнга | Тогтмол | Төвлөгөөг хөтөлбөртэй
27.27%
Заримдаа | Завтай болон боломжтой үедээ л
31.40%
Хичээдэг | Харамсалтай манайд ийм хөтөлбөр байхгүй
28.10%
Үгүй | Заавал ийм хөтөлбөр байх шаардлаггүй
13.22%
HRM - Судалгаа, тоон үзүүлэлтүүд
-2022 / 03 / 08
Ажилтнуудыг хянах, гүйцэтгэлийг үнэлэх зэрэг чадваруудыг эзэмшүүлж, байгууллагын зорилгыг биелүүлэхэд нь хүний нөөцийн алба хамтрагчийн үүрэг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Үүний тулд хүний нөөцийн алба нэгдсэн уулзалт, зөвлөгөөн, сургалт зохион байгуулах шаардлагатай..
-2022 / 02 / 27
“Карьер ахих боломжоор авьяастнуудыг татах нь” нийтлэл, тайланд ажил горилогчдын 74% нь шинэ ажилд орохдоо карьер ахих боломжийг маш чухал үзүүлэлт гэж үздэг гэж бичжээ. Мөн ихэнх байгууллагууд (78%) хилийн чанад дахь салбар руу томилогдохыг албан тушаал ахихтай адилтгаж үздэг байна.
-2022 / 02 / 26
Эмэгтэйчүүдийг удирдах түвшний албан тушаалд томилох нь бага байна. Учир нь эмэгтэй, эрэгтэй ажилтны аль аль нь эрэгтэй удирдлагатай байхыг илүү дээр гэж үзсээр байна.
-2022 / 02 / 21
Бага ажиллаж, өндөр цалин авсанаар хүмүүсийн ажил, амьдралын тэнцвэртэй байдал бий болсон ч энэ нь тэднийг баярлуулаагүйг судалгаагаар тогтоожээ.
-2021 / 05 / 01
Та хэр их ажил амжуулж байгаа тань хамаагүй бөгөөд таныг оройтож ирснээр тань л дүгнэх юм. Энэ нь шудрага бус санагдаж байгаа биз, үгүй гэж үү? Судлаачид судалгааны үеэр “morning bias” гэх зүйлийг олж нээсэн байна.
-2021 / 03 / 24
Ажилтнуудын 55% нь удирдлагаасаа “баярлалаа” гэх үг сонсох нь тэднийг сэтгэл хангалуун байхад нөлөөлдөг гэжээ. Сонирхолтой нь тэдний 28% нь бэлгийн карт эсвэл байгууллагын шагнал байсан ч олон нийтэд ажлаа сайн хийгдсэн гэж хүлээн зөвшөөрөгдөх нь тэднийг аз жаргалтай болгодог гэсэн байна.
-2021 / 03 / 10
Монгол Улсад 2020 оны байдлаар нийт хүн амын 1 618.2 мянга нь эмэгтэйчүүд байна. Тэдгээрийн 5.4 хувь нь өрх толгойлсон бөгөөд 54.4 хувь нь сонгуульдаа идэвхтэй оролцдог.
-2019 / 09 / 03
Багийн үр дүнгийн оношлогоогоор дамжуулан тухайн багийн нөхцөл байдлыг бодитоор тодорхойлж багийн үр дүн ба бүтээмжийг дээшлүүлэх арга замаа тодорхойлоход хялбар болно.
-2019 / 09 / 02
Сонгон шалгаруулалтын тест нь дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор боловсруулагдсан тест бөгөөд сайн зан төлөв гэдэг ойлголтыг нарийвчлан задалж оношилдог. Мөн Сонгон шалгаруулалтын тест нь оношлуулагчийн зан төлвийн онцлог ажлын гүйцэтгэл болон харилцаанд үзүүлдэг нөлөө, төрөл бүрийн ажил мэргэжилд тохирох байдал, гүйцэтгэлийг бууруулдаг эсвэл дасан зохицоход нөлөөлдөг хүчин зүйлс зэргээр оношлуулагчийн зан төлөвт олон талаас нь дүн шинжилгээ хийдэг. Сонгон шалгаруулалтын тестээр дамжуулан шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, зүй зохистой хэлбэрээр сайн зан төлөвтэй хүнийг олох боломжтой.
HR Фото